شکواییه استفاده غیر مجاز اموال شهرداری

نمونه شکواییه تصرف غیر قانونی در اموال شهرداری،متن شکواییه تصرف غیرقانونی در اموال دولتی

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->