شکواییه تحصیل منفعت با تدلیس در معاملات دولتی

تحصیل منفعت از معاملات دولتی، شکایت تدلیس در معامله دولتی و تحصیل منفعت

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->