شکواییه دریافت وجه زیاده بر مقررات قانونی توسط مأمور شهرداری

جرم دریافت وجه زیاده بر مقررات قانونی توسط مأمور دولتی، اخذ وجه غیرقانونی توسط مأمور دولت

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->