شکواییه منظور کردن اجرت مستخدم یا اجیر به حساب دولت

متن شکواییه منظور کردن اجرت اجیر به حساب دولت، مجازات منظور کردن اجرت اجیر به حساب دولت

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->