شکواییه منظور نمودن نفع شخصی در معاملات دولتی

جرم منظور نمودن نفع شخصی در معاملات دولتی، متن شکواییه منظور نمودن نفع شخصی در معاملات دولتی، شکواییه سوءاستفاده مأمورین دولتی از معاملات دولتی

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->