شکواییه عدم تحویل شناسنامه المثنی پس از پیدا کردن شناسنامه اصلی

عدم تحویل شناسنامه المثنی پس از یافتن شناسنامه، جرم عدم تحویل شناسنامه المثنی پس از یافتن شناسنامه،

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->