شکواییه اخاذی و تظاهر به قدرت نمایی

قدرت نمایی با قمه، مجازات قدرت نمایی، مجازات اخاذی، نمونه شکواییه در خصوص اخاذی و قدرت نمایی، نمونه شکایت کیفری قدرت نمایی و اخاذی

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->