شکواییه اخذ سند با تهدید و عنف

متن شکواییه اخذ سند با تهدید، شکواییه تهدید و اخذ سند، گرفتن سند با عنف و تهدید، نمونه شکواییه اخذ نوشته با تهدید، مجازات اخذ نوشته با تهدید و اکراه

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->