شکواییه نزاع دسته جمعی منتهی به قتل

جرم نزاع دسته جمعی منجر به فوت، نزاع دسته جمعی، شرکت در نزاع دسته جمعی، شکایت کیفری شرکت در نزاع دسته‌ جمعی

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->