شکواییه امتناع از دادن طفل به ذیحق

متن شکایت امتناع از دادن طفل به صاحب حق، دانلود نمونه دادخواست امتناع از دادن طفل به ذیحق، نمونه شکواییه امتناع از دادن فرزند به ذیحق

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->