شکواییه رها کردن طفل در محل دارای سکنه

نمونه شکواییه رها کردن طفلی که قادر به محافظت از خود نیست، نمونه شکایت رها کردن طفلی که قادر به محافظت از خود نیست

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->