شکواییه افشای اسرار توسط پزشک بر خلاف قانون

نمونه شکایت افشای سر دیگران توسط پزشک در موارد غیر قانونی، نمونه شکواییه افشای اسرار توسط پزشک در غیر از موارد قانونی

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->