شکواییه نرساندن عمدی کالا از سوی متصدی حمل ونقل

جرم استنکاف متصدی حمل ونقل از رساندن کالا، جرم امتناع از رساندن کالا به مقصد، نمونه شکایت خودداری متصدی حمل ونقل از رساندن کالا

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->