شکواییه پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی

جرم اقدام به پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی، متن شکواییه اقدام به پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->