شکواییه سوء استفاده از طفل برای تکدی‌گری

جرم وسیله قرار دادن طفل برای گدایی، نمونه شکواییه سوء استفاده از طفل برای گدایی، متن شکایت کیفری وسیله قراردادن طفل برای گدایی

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->