شکواییه استعمال مشروبات الکلی به صورت علنی

جرم استعمال مشروبات الکلی به صورت علنی، متن شکایت استعمال مشروبات الکلی به صورت علنی، مجازات استعمال مشروبات الکلی به صورت علنی

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->