شکواییه تهیه و ساخت مشروبات الکلی

جرم تهیه و ساخت مشروبا ت الکلی، خرید و فروش مشروبات الکلی، نگهداری مشروبات الکلی، مجازات تهیه مشروبات الکلی

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->