شکواییه دایر کردن قمارخانه

جرم دایر کردن قمارخانه، جرم دعوت افراد به قمار، متن شکایت دایر کردن قمارخانه، شکواییه دایر کردن قمارخانه و دعوت افراد به قمار

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->