لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی ارزیابی قیمت ملک

لایحه دفاعیه اعتراض به نظریه کارشناسی ارزیابی قیمت ملک، اعتراض به نظریه کارشناسی قیمت ملک، دفاعیه اعتراض به ارزیابی قیمت ملک

در صورت نیاز به تنظیم انواع لوایح حقوقی، دادخواست، شکوائیه، قرارداد و همچنین ارائه مشاوره حقوقی به صورت تلفنی و حضوری با داتیکان تماس بگیرید

تلفن تماس: 02191009700

قیمت : 2,000,000 ریال
-->