لایحه دفاعیه در پرونده انتقال سهام

نمونه لایحه دفاعیه در انتقال سهام شرکت در بورس، لایحه پاسخ به دادخواست انتقال سهام بورس، دفاعیه در پرونده انتقال سهام بورس

در صورت نیاز به تنظیم انواع لوایح، دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه، قرارداد و همچنین ارائه مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری با داتیکان تماس بگیرید

تلفن تماس: 02191009700

قیمت : 4,500,000 ریال
-->