لایحه دفاعیه پاسخ به تجدیدنظرخواهی در پرونده مطالبه وجه چک

لایحه دفاعیه پاسخ به دادخواست تجدیدنظر مطالبه وجه چک، پاسخ به تجدیدنظرخواهی مطالبه وجه چک

در صورت نیاز به انواع مشاوره حقوقی تخصصی یا تنظیم اسناد و لوایح یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه داتیکان تماس بگیرید. 02191009700

 

قیمت : 1,000,000 ریال
-->