لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی پرونده معاونت در اخذ گذرنامه و تحویل شناسنامه به دیگری

تجدیدنظرخواهی در پرونده معاونت جرم، نمونه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده معاونت در اخذ گذرنامه و تحویل شناسنامه به دیگری

در صورت نیاز به دانلود انواع لوایح حقوقی و کیفری، دادخواست، شکوائیه، قرارداد و همچنین دریافت مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری با داتیکان تماس بگیرید

02191009700

قیمت : 2,000,000 ریال
-->