دادخواست تامین خواسته چک

نمونه دادخواست تامین خواسته قبل از تقدیم دادخواست اصلی، دادخواست تامین خواسته چک برای بازداشت عین خواسته یا معادل آن

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->