شکواییه 1-شهادت کذب 2-سو استفاده از موقعیت شغلی

متن شکواییه شهادت کذب و سواستفاده از موقعیت شغلی، جرم شهادت کذب، جرم سواستفاده از موقعیت شغلی، نمونه شکواییه شهادت کذب و سواستفاده از موقعیت شغلی

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->