دادخواست اعتراض ثالث به مصادره خودرو

اعتراض ثالث نسبت به حکم مصادره اموال، دانلود دادخواست اعتراض ثالث به توقیف مال، نمونه دادخواست اعتراض ثالث به مصادره خودرو

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->