شکواییه 1- افترا 2- نشر اکاذیب

متن نمونه شکواییه افترا ونشر اکاذیب، مجازات نشر اکاذیب، جرم افترا و نشر اکاذیب، شکایت کیفری افترا و نشر اکاذیب،

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->