دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده 12 و صدور حکم مبنی بر دایر بودن ملک

نمونه دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و صدور حکم بر دایر بودن ملک، تقاضای ابطال رای کمیسیون ماده 12، تقاضای صدور حکم دایر بودن ملک

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->