تحصیل مال ازطریق نامشروع و تبانی برای بردن مال غیر

شکواییه جرایم خیانت در امانت و جرایم موضوع ماده 258 لایحه قانون تجارت، شکایت کیفری علیه مدیران شرکتهای تجاری، مجازات جرایم موضوع ماده 258

جهت دانلود انواع لوایح حقوقی و کیفری، دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه، قرارداد و همچنین دریافت مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری با داتیکان تماس بگیرید

تلفن تماس: 02191009700

قیمت : 2,000,000 ریال
-->