دادخواست ابطال صورتجلسه افزایش سرمایه

نمونه دادخواست ابطال صورتجلسه مجمع عمومی در خصوص افزایش سرمایه، متن دادخواست ابطال افزایش سرمایه

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->