درخواست بازداشت پلاک ثبتی

نمونه درخواست بازداشت پلاک ثبتی بدهکار از سوی طلبکار، فرم درخواست بازداشت پلاک ثبتی بدهکار

 

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، درخواست، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->