دادخواست رفع اثر از نامه شهرداری و تبعیت از مفاد پروانه ساختمانی (دیوان عدالت اداری)

نمونه دادخواست اعتراض به تصمیم شهرداری، اعتراض به تصمیم شهرداری در دیوان عدالت اداری، تقاضای رفع اثر از نامه شهرداری، دادخواست به دیوان عدالت اداری

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->