شکواییه 1- خیانت در امانت 2- جعل 3- استفاده از سند مجعول

نمونه شکواییه خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول، مجازات خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول

شکواییه 1- خیانت در امانت 2- جعل 3- استفاده از سند مجعول

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->