دادخواست ابطال صورتمجلس تفکیکی و اصلاح سند (به طرفیت شهرداری)

نمونه دادخواست خلع ید شهرداری و اجرت المثل ایام تصرف، نمونه دادخواست اصلاح سند،

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->