ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
2
نتایج یافت شده
/ ابطال سند
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء حقوقی آراء صادره در دعاوی ملکی ابطال سند
پرونده ابطال سند عادی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که پدر ملکی را به فرزندان صغیر خود بفروشد، بدون اینکه در سند انتقال هیچگونه دلالتی مبنی بر داشتن ولایت از طرف آنها برای قبول معامله ذکر شود، افراد ذینفع می‌توانند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه رسیدگی به این موضوع، ابطال سند عادی مذکور را از دادگاه تقاضا کنند.

پرونده ابطال سند (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی تقاضای ابطال سند رسمی را داشته باشد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق جهت آشنایی با رویه دادگاه از طرح دعوا تا صدور رأی و تجدیدنظرخواهی استفاده نماید.