ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
رویه قضایی مزاحمت بانوان
پرونده مزاحمت بانوان و اطفال در معابر یا اماکن عمومی

شرح :

در صورتی که شخصی برای بانوان در اماکن و معابر عمومی مزاحمت ایجاد کند، مرتکب جرم شده و تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرد. نمونه پرونده فوق اطلاعات لازم درباره نحوه رسیدگی و صدور رأی در خصوص این جرم را در اختیار می‌گذارد.