ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه رای قصور پزشکی
پرونده قصور پزشکی

شرح :

در صورتی که در اثر قصور و سهل‌انگاری پزشک، آسیب و صدمه جسمانی به بیمار وارد شود، زیان‌دیده می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه رسیدگی به این جرایم در مراجع کیفری از پزشک معالج شکایت کند.