پرونده زنای غیر محصنه و رابطه نامشروع

در صورتی که شخصی مرتکب زنا و یا روابط نامشروع دون زنا شود قابل تعقیب کیفری است. برای کسب اطلاع از شرایط، نحوه رسیدگی و تصمیم‌گیری درباره این موضوع می توانید به نمونه پرونده فوق رجوع کنید.

نتیجه:

حکم به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری و پرداخت جزای نقدی بدل از شلاق و حکم برائت نسبت به رابطه زنا

موضوع اتهام: زنای غیر محصنه و رابطه نامشروع
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی و انقلاب شعبه 102 جزایی بجنورد
شماره پرونده:2101983 890998584
شماره دادنامه: 9009975841200141
قاضی رسیدگی کننده: آقای اسکندر سلمان پور
نتیجه پرونده: حکم به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری و پرداخت جزای نقدی بدل از شلاق و حکم برائت نسبت به رابطه زنا

ماده 637 و بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی
ماده 177 قانون قانون آیین دارسی کیفری
اصل 37 قانون اساسی

موضوع شکوائیه ( دزدیدن دخترم  89/11/20)


در تاریخ 89/11/20 شکایتی به پلیس110 بجنورد ازسوی خانواده خانم حمیده پ... مبنی بر اینکه از دیروز عصر متوجه شدیم که دخترم به نام حمیده پ... 16 ساله از منزل خارج و بعد از جستجو متوجه شدیم که در روستا نیست و از طریق پرینت تلفن متوجه شدیم که دخترم در بجنورد است. ما با حضور در آن محل نتوانستیم دخترمان را ببینیم. ولی ساک و لوازم دخترم را نشان دادند و گفتند که نیم ساعت قبل از آنجا  رفته وجواب های ضد و نقیض می دهند. با توجه به اینکه وضعیت دخترم در آن محل بحرانی است، از شما مقام محترم خواهشمندم که هرچه سریعتر دستورات لازم را  در این مورد مبذول فرمایید.


تحقیقات اولیه و بازجویی از متهم


متهم1: آقای عبدالواحد ن... متولد 1365 شغل کاسب اهل بجنورد فاقد پیشینه کیفری متاهل، شکایت آقای خال محمد پ... علیه شما قرائت گردید. چه جوابی می دهید ؟


ـ خانم حمیده پ... در ساعت 17:00 مورخه 89/11/19 از فلکه شهید جلوی مغازه من از خودروی پراید پیاده شد و  به مغازه  من مراجعه و  اظهارداشت آیا می توانم چند دقیقه ایجا صبر کنم؟ وی همزبان من بود و گفتم مانعی ندارد. بعد از چند دقیقه از مغازه اینجانب با فرد  دیگری تماس گرفته و  به وی آدرس داد. ولی طرف مقابل نیامد. هنگام غروب شد. دوباره آمد و گفت من جایی ندارم. من او را  به خانه  بردم و وی را تنها در منزل گذاشتم. چون همسرم در منزل نبود ( عروسی بود). من شب را در بیرون به سر  بردم و از ساعت 12:00 شب به خانه رفتم و ساعت 06:30 صبح  جهت کار از خانه خارج شدم و خانم حمیده پ... در ساعت 07:30 صبح با آمدن همسرم از خانه ما فرار و وسایل وی در منزل ما به جا مانده و هیچ گونه تعرضی به وی نداشتم و  بنده شب را تنهایی با وی گذراندم.


 ـ دادگاه خطاب به عبدالواحد ن... آیا قبول داری خانم حمیده پ... را به  خانه  بردی؟


ـ بله قبول دارم. چون اهل سنت و همشهری من بود. شب در منزل من استراحت کرد و صبح تلفن منزلشان  را گرفتم و  زنگ زدم که دخترشان نزد من است. بیایید ببرید و خانم من حدود ساعت 7 یا 8 صبح  به منزل آمده بود که من نبودم.گفت بیا  منزل بگو این دختر غریبه  اینجا چکار می کند؟  من حقیقت را گفتم و  همسرم هم قبول کرد. من  هیچ  رابطه غیر  شرعی با حمیده پ... نداشتم.


متهم2: آقای موسی ن... متولد 1366 شاگرد برقکار مقیم بجنورد فاقد پیشینه کیفری، اتهام شما مبنی بر اغفال و رابطه نامشروع با خانم حمیده پ... و مخفی نمودن وی برایتان قرائت شد. چه دفاعی دارید؟


ـ نمی دانم شماره ام را از کجا آورده. چند بار زنگ زد و گفت میخواهم صحبت کنم. گفتم شما سنی و  من  شیعه.  باز هم زنگ  زد. من جوان هستم. اشتباه کردم و با وی صحبت کردم. گفت من در زندگی خیلی سختی کشیدم. می خواهند مرا به کسی که نانوایی دارد، بدهند. حدود 15 روز بود که  به من زنگ می زد و دفعه آخر گفت می خواهم از خانه فرار کنم.  به بجنورد آمد و با من تماس گرفت گفت بیا من میدان شهید هستم.  من هم سرکار بودم و نرفتم. ساعت 08:30 صبح  دوباره زنگ زد. نرفتم. استادم هم بیرون است. از وی تحقیق کنید.


ـ آیا  شماره حمیده پ... را دارید؟


ـ ایشان تلفن همراه  ندارد و از خانه یا مرغ فروشی با  تلفن بیرون تماس می گیرد.


متهم3: خانم حمیده پ... 16 ساله خانه دار اهل سنت مقیم  روستای امانلی راز و جرگلان خانه پدری تبعه ایران، زمان تعیین  خروج از منزل و علت آن و اینکه قبل از رفتن  به بهزیستی با چه کسانی بوده اید، بیان نمایید ؟


ـ بنده روز سه شنبه هفته قبل ساعت 14:30 از منزل خارج شدم و ساعت حدود 16:00 به بجنورد رسیدم. پدر و مادرم مانع ارتباط من حتی با دخترها می شدند . از خانه فرار کردم. با موسی ن...تماس داشتم. گفت قبل از رفتن تو را ببینم. سر قرار آمدم. نبود. چون از خانواده ام ترسیده بودم رفتم مغازه آقای عبدالواحد ن... تا  به ایشان زنگ بزنم. آقای عبدالواحد از من سئوال کرد چرا آمدی. گفتم با پسره قرار گذاشتم. ولی نیامده  است. شب مرا به خانه اش برد و به من نگفت که  زن دارد. آن شب در منزل ایشان خوابیدم. شب ساعت 21:00 به منزل ایشان رفتیم. بلافاصله به مغازه برگشت. دوباره حدود ساعت 22:30 برگشت. من خودم غذا درست کردم. با هم خوردیم. در آن شب عبدالواحد گفت من زن و  بچه ندارم و با تو ازدواج می کنم و این خانه مال پسرعمویم است  که  به مشهد رفته اند. وقتی من خواب بودم، عبدالواحد کنارم خوابید و من اعتراض کردم و ولی او گفت قصد ازدواج  با من را دارد و  مرا می بوسید و  یک جوری خودش را ارضاء می کرد. چون وعده ازدواج داد فریب خوردم و اعتراض نکردم. یعنی رابطه در حد بوسیدن و  بغل کردن را راضی بودم. رابطه جنسی با عبدالواحد نداشتم و اظهاراتم را در خصوص زنا و  رابطه جنسی می کنم. تحت تاثیر حرفهای خانواده و این و آن  مطالبی را بیان کردم تا  با من ازدواج کند.


آخرین دفاع خود را بیان نمایید؟


ـ دادگاه خطاب به خانم حمیده پ...: حسب محتویات پرونده، اتهام شما دائر بر رابطه نامشروع دون زنا، تقبیل و مضاجعه با عبدالواحد ن... و رابطه غیر شرعی با موسی ن... در حد رابطه تلفنی برایتان قرائت شد. آخرین  دفاعتان چیست ؟


ـ قبول دارم. من  با عبدالواحد در آن شب در منزلش با هم در حد بوسیدن و  بغل کردن رابطه داشتیم.  فریب خوردم. چون  به من  وعده ازدواج داد. رابطه جنسی با عبدالواحد نداشته. با موسی هم فقط تلفنی 15 روز با هم حرف زدیم. تقاضای بخشش دارم. اشتباه کردم. طوری حکم بدهید که من بتوانم در اجتماع  زندگی کنم.


ـ دادگاه خطاب به آقای عبدالواحد ن...: حسب محتویات پرونده، شما متهم هستید به  برقراری رابطه نامشروع دون زنا از قبیل  تقبیل و مضاجعه. آخرین  دفاعتان چیست ؟


ـ من هیچ گونه رابطه ای با خانم حمیده پ... نداشتم. قصد من فقط کمک من  به ایشان بود. هیچ کدام از حرفهای خانم حمیده پ... را قبول ندارم. حتی خانم قبول دارد  که قصد کمک به ایشان را داشتم. من خودم به خانواده اش خبر دادم که بیایند دخترشان را  ببرند و هیچ کدام از اینها را قبول ندارم.


ـ دادگاه خطاب به آقای موسی ن... : حسب محتویات پرونده، اتهام شما دائر بر برقراری رابطه نامشروع دون زنا، در حد رابطه تلفنی برایتان قرائت شد. آخرین  دفاعتان چیست ؟


ـ قبول ندارم. فقط چند بار به صورت تلفنی با هم صحبت کردیم و در تماس هایش درد دل می کرد. حرفهای عاشقانه نداشتیم. لذا رابطه غیر شرعی را قبول ندارم..


قرار دادسرا  (قرارمجرمیت،  قرارعدم صلاحیت، قرارمنع تعقیب)


در خصوص اتهام آقای موسی ن... مبنی بر رابطه نامشروع دون زنا  با خانم حمیده پ... با توجه به محتویات پرونده و اظهارات متهمان، وقوع  بزه محرز است و به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی، قرار مجرمیت متهمان صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص اتهام آقای عبدالواحد ن... مبنی بر رابطه نامشروع دون زنا و اتهام خانم حمیده پ... مبنی بر رابطه نامشروع دون زنا با آقای عبدالواحد ن... و موسی ن... با توجه به اظهارات خانم حمیده پ... در مرجع انتظامی و در جلسه دادیاری مبنی بر اینکه با آقای  عبدالواحد ن... مرتکب زنا شده و این جرم اشدّ از رابطه  نامشروع  دون زنا بوده، به استناد تبصره 3 قانون اصلاح و  تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری جرم در صلاحیت  دادگاه جزایی می باشد، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی محاکم جزایی صادر و اعلام می گردد. در خصوص شکایت آقای خال محمد پ... علیه آقایان عبدالواحد ن... و موسی ن... مبنی بر اغفال و آدم ربایی دخترش، با توجه به محتویات پرونده و اظهارات متهمان، وقوع بزه محرز نمی باشد و به استناد بند «الف» ماده 177 قانون  آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌گردد و هر دو قرار اخیرالذکر ظرف ده روز قابل اعتراض در محاکم جزایی می باشد.


قرار صادره (قرار بازداشت)


ـ درخصوص اتهام: 1-آقای موسی ن... مبنی بر اغفال و رابطه نامشروع باخانم حمیده پ... به استناد مواد 32 و 35 قانون آیین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت متهم صادر و اعلام می گردد. دادستان با قرار صادره موافقت نمود.


ـ در خصوص اتهام: 2- خانم حمیده پ... قرار التزام به حضور با وجه الکفاله مبلغ 10000000 ریال صادر شد. به لحاظ عجز از معرفی کفیل، از تاریخ 89/11/26 تا 90/2/22 در مرکز بهزیستی بوده است  همچنین درتاریخ 90/2/31 قرار قبولی کفالت خانم حمیده پ... مورد قبول واقع شد.


ـ در خصوص اتهام: 3- عبدالواحد ن... قرار بازداشت موقت نامبرده درتاریخ 89/11/21 صادر و دادستان موافقت نمود  پس از اعتراض در تاریخ 89/11/27 قرار بازداشت تبدیل به قرار کفالت به مبلغ 20000000 ریال شد.


دلایل توجه اتهام یا عدم توجه اتهام و توجه خاص به مدافعات متهم


دادگاه با عنایت به دفاعیات و انکار بلاوجه متهم عبدالواحد ن... و دفاعیات غیرموثر وکیل مدافع وی در جلسه دادرسی و سایر قرائن و امارات مفید علم، بزهکاری متهم (عبدالواحد ن...) را  به ارتکاب رابطه نامشروع دون زنا محرز و محکوم به تحمل 50 ضربه شلاق و در خصوص زنای غیر محصنه با توجه به انکار متهم (عبدالواحد ن...) در جلسه دادرسی و نیز نظر به فقدان ادله اثباتی شرعی و قانونی (فقدان چهاربار اقرار شرعی و  یا شهادت چهار مرد عادل و  یا فقدان علم) و نیز تمسک به حدیث و قاعده مشهور «تدرءالحدود بالشبهات» متهم از اتهام زنای غیر محصنه برائت حاصل کرده است و متهم خانم حمیده پ... به لحاظ فقدان سابقه کیفری و قلّت  سن و  شرایط خاص روحی روانی، متهم را به پرداخت جزای نقدی محکوم نموده است و متهم دیگر به نام آقای موسی ن... با توجه به انکار متهم و عدم ادله اثباتی، حکم  بر برائت متهم یادشده صادر گردیده است.


نظریه پزشکی قانونی


پزشکی قانونی در تاریخ 89/11/30 اظهار نظر کرده است: از صاحب عکس الصاقی (خانم حمیده پ...) در مورخه مذکور ساعت 09:45 صبح معاینه به عمل آمده، پرده بکارت نامبرده از نوع حلقوی و قابل ارتجاع و متسع و مدخوله می باشدکه از زمان حدوث آن بیش از یک ماه می گذرد. التیام قسمت  تحتانی واژن مشهود است. در معاینه دبر در حال حاضر آثاری دال بر دخول جسم سخت مشهود نبود.


بررسی روند پرونده از دادسرا به دادگاه و رسیدگی


در تاریخ 89/12/19 پرونده از دادسرا از شعبه اول دادیاری حاوی 55 برگ با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم جزایی بجنورد ارسال و  در تاریخ 90/1/14 اخطاریه ای از طرف مدیر دفتر شعبه 102 جزایی به آقای عبدالواحد ن... جهت حضور در جلسه شعبه 102 جزایی بجنورد به تاریخ 90/2/15 ابلاغ شد و در تاریخ 90/1/10 اخطاریه ای به آقای موسی ن... جهت حضور در جلسه شعبه 102 به تاریخ 90/2/15 ابلاغ و اخطاریه ای جهت حضور خانم حمیده پ... به تاریخ 90/2/15 ابلاغ و همچنین اخطاریه ای به وکیل آقای عبدالواحدن... جهت حضور در جلسه 90/2/15 ابلاغ شد. در وقت مقرر جلسه شعبه 102 تشکیل و کلاسه پرونده تحت نظر است. نماینده دادستان حضور دارد و اظهار می دارد مطالب به شرح کیفرخواست صادره بوده و تقاضای اقدام قانونی را دارم. متهمین پرونده به اسامی :1-خانم حمیده پ...2- موسی ن...3- عبدالواحد ن... در معیت وکیل خود  در جلسه دادرسی حضور دارند و موجبات رسیدگی فراهم است.

در خصوص رسیدگی به اتهام: 1- عبدالواحد ن... فرزند ق... 25 ساله شغل کاسب متأهل دارای اولاد، آزاد به قید معرفی کفیل با وکالت آقای محمود حیدری وکیل پایه یک دادگستری 2- خانم حمیده پ... فرزند ... مجرد اهل  راز و جرگلان فعلاً بازداشت در مرکز بهزیستی بجنورد به لحاظ عجز از معرفی کفیل  از تاریخ 89/11/26   3- موسی ن... فرزند ... متولل 1366 صادره از بجنورد مجرد آزاد به قید معرفی کفیل، دائر به برقراری رابطه نامشروع دون زنا از قبیل خلوت با نامحرم و تقبیل و مضاجعه و متهمان  ردیف های دوم و  سوم دائر به برقراری ارتباط تلفنی به قصد تلذذ، دادگاه با توجه به  اقاریر صریح  و ضمنی متهمین  به ارتکاب بزه انتسابی خصوصاً اقاریر متعدد متهم ردیف دوم (خانم حمیده پ...)  مبنی بر اینکه بعد از آنکه  از خانه اش از روستای امانلی به مقصد  بجنورد جهت ملاقات با موسی ن... فرار نموده و پس از آنکه موسی ن... به لحاظ اخطار خانواده حمیده پ... بر سر قرار ملاقات حاضر نشده بود، حمیده پ... به مغازه متهم عبدالواحد ن... مراجعه  و پس از تماس تلفنی با موسی ن... و کسب خبر حاضر نشدن فوری بر سر قرار، موضوع فرار خود از منزل و نداشتن جا و مکان  را به اطلاع متهم عبدالواحد ن... رسانیده و از وی تقاضای کمک و جا و مکان می نماید که متهم عبدالواحد ن... نیز ضمن پاسخ مثبت به درخواست متهم حمیده پ... وی را به منزل خود برده و  شب را  در آنجا سپری می نماید و اقاریر متهم حمیده پ... به کرات در جلسات متعدد دادرسی و مراجع تحقیق حاکی از وجود رابطه نامشروع دون زنا  با متهم عبدالواحد ن... (از قبیل تقبیل و  مضاجعه بطور قطع و یقین دانسته) می باشد و متهم عبدالواحد ن... نیز ضمن تایید  حضور متهم حمیده پ... در منزل خود و صرف شام به‌اتفاق یکدیگر، علت و انگیزه اقدام خود را حمایت و کمک به مشارالیها به لحاظ فرار از منزل عنوان داشته و لیکن انکار وی منطبق با اوضاع و احوال مسلّم موضوع نبوده و مردود می باشد. علیهذا دادگاه نظر به مراتب یادشده و با عنایت به دفاعیات و انکار بلاوجه متهم ردیف اول و نیز دفاعیات غیر موثر وکیل مدافع وی در جلسه دادرسی 90/2/15 و سایر قرائن و امارات مفید  علم، بزهکاری کلیه متهمین یادشده  را به ارتکاب بزه انتسابی محرز و ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 637 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم عبدالواحد ن... به تحمل 50 ضربه  شلاق تعزیری و متهم خانم حمیده پ... به پرداخت مبلغ 4000000 ریال  جزای نقدی بدل از شلاق با  رعایت  بند 5 ماده 22 قانون مرقوم به لحاظ فقدان سابقه کیفری مرتکب اخیرالذکر و قلّت سن و شرایط خاص روحی روانی متهم حمیده پ... (که تحت تاثیر این عوامل، نامبرده اقدام به فرار از منزل و عزیمت به بجنورد جهت ملاقات با دوست تلفنی خود نموده است و... ) دادگاه اتهام دیگر خانم حمیده پ... مبنی بر ارتکاب زنای غیر محصنه با متهم عبدالواحد ن... را  با توجه به انکار متهم در جلسه دادرسی اخیر و تناقض گویی در اظهارات پیشین وی و نیز نظر به فقدان ادله اثباتی شرعی و قانونی (فقدان چهار بار اقرار شرعی و یا شهادت چهار تن شاهد و یا فقدان علم) و نیز با تمسک به  حدیث و قاعدم مشهور (تدرء الحدود بالشبهات) غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت وی از اتهام اخیرالذکر صادر و اعلام می دارد حکم صادره حضوری بوده و پس از ابلاغ ظرف بیست روز  قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظراستان خراسان شمالی می باشد.


(آقای اسکندر سلمان پور ـ به تاریخ 90/2/22)

 با عنایت به ماده 68 و 74 و 105 قانون مجازات اسلامی که راه‌های ثبوت زنا عبارتند از: اقرار چهارمرتبه نزد حاکم و شهادت چهارمرد عادل و علم قاضی که در این پرونده با توجه به فقدان ادله اثباتی شرعی و قانونی زنا و نیز با تمسک به  حدیث و قاعده مشهور (تدرء الحدود بالشبهات)، زنا ثابت نشده و طبق اصل 37 قانون اساسی، اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگراینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود. همچنین طبق ماده637 قانون مجازات اسلامی که بیان داشته هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب رابطه نامشروع و عمل منافی عفت دون زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شدکه در این پرونده با عنایت به اقرار متهم آقای عبدالواحد ن... و ضمن تأیید متهم ردیف دوم خانم حمیده پ... به حضور وی در منزل متهم ردیف اول چون بین متهمان  عُلقه زوجیت وجود نداشته، بنابراین طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی دادگاه حکم بر محکومیت متهمان صادر کرده است.