قرارداد پیمانکاری خدمات مدیریت طرح مقاوم‌ سازی

درصورتی که موضوع قرارداد پیمانکاری  مدیریت طرح مقاوم سازی ساختمان‌ها، اما کن، ادارات، بیمارستان‌ها و... باشد، طرفین آن، کارفرما و پیمانکار، می‌توانند از نمونه قرارداد فوق استفاده نمایند.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :