اظهارنامه پرداخت اجاره بها و اجرت المثل مورد اجاره

در صورتی که مستأجر با وجود استیفای منفعت از مورد اجاره، از پرداخت اجاره‌بهای آن امتناع نماید، موجر می‌تواند با ارسال اظهارنامه فوق مبالغ اجاره‌بها و اجرت‌المثل را مطالبه کند.

قیمت : 20,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :