پرونده مطالبه وجه چک توسط دارنده (تجدیدنظر)

در صورت خط خوردن عبارت حواله کرد در چک توسط صادر کننده، چک با ظهرنویسی قابل انتقال نیست

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->