پرونده اختلاف صلاحیت میان دادگاه های عمومی حقوقی و دیوان عدالت اداری (دیوان عالی کشور)

پرونده اختلاف صلاحیت میان دادگاههای عمومی و دیوان عدالت اداری، نمونه پرونده ارجاع اختلاف صلاحیت دادگاهها به دیوان عالی کشور

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->