پرونده حدود اختیار دادگاه نسبت به نظر کارشناس در مورد مبلغ حق کسب و پیشه (تجدیدنظر)

پرونده حدود اختیار دادگاه در تغییر نظر کارشناس در خصوص تعیین مبلغ حق کسب و پیشه، پرونده اعتراض به مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->