پرونده الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت (دیوان عدالت اداری)

رویه قضایی دیوان عدالت اداری در دعاوی مربوط به شهرداری، نمونه دادنامه دیوان عدالت اداری، رای الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->