پرونده عدم تعیین زمان تنظیم سند رسمی (تجدیدنظر)

پرونده عدم تعیین مدت برای تنظیم سند، نمونه حکم الزام به تنظیم سند رسمی، پرونده عدم تنظیم سند رسمی در مدت متعارف

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->