پرونده مطالبه قیمت روز اراضی تحت تصرف شهرداری (تجدیدنظر)

پرونده مطالبه قیمت روز اراضی تحت تصرف شهرداری، رویه قضایی دعاوی علیه شهرداری، پرونده مطالبه قیمت عادله اراضی تحت تصرف شهرداری

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->