پرونده بردن به کمپ ترک اعتیاد با توسل به زور (تجدیدنظر)

پرونده توسل به زور در بردن شخص معتاد به کمپ، پرونده بردن به کمپ ترک اعتیاد بدون رضایت شخص معتاد

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->