پرونده مطالبه خسارت از شهرداری (تجدیدنظر)

پرونده مطالبه خسارت تخریب اموال از شهرداری، رویه قضایی در خصوص مطالبه خسارت از شهرداری،

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->