پرونده مطالبه قیمت ملک به نرخ روز از شهرداری (دیوان عالی کشور)

پرونده مطالبه قیمت روز ملک از شهرداری با ارزیابی مجدد کارشناس رسمی، نمونه رای مطالبه تفاوت قیمت کارشناسی ملک به نرخ روز از شهرداری

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->