پرونده مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در اعطای وکالت رسمی (تجدیدنظر)

پرونده مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تنظیم وکالتنامه، رویه قضایی در خصوص مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->