پرونده مطالبه بهای عادله ملک تصرفی توسط شهرداری (تجدیدنظر)

پرونده مطالبه بهای عادله ملک تحت تصرف شهرداری، نمونه حکم مطالبه قیمت روز اراضی تصرفی توسط شهرداری، پرونده مطالبه بهای عادله ملک

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->